Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων & Cookies

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ως μέλος της Ιστοσελίδας μας, είτε για να λαμβάνετε Newsletters είτε για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή για άλλους λόγους, μας παρέχετε το δικαίωμα να λαμβάνουμε και να αποθηκεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε για το άτομό σας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και του επωνύμου, του αριθμού τηλεφώνου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email), του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Μπορεί επιπλέον να σας ζητήσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά κυρίως με τις αγοραστικές σας προτιμήσεις ή τα ενδιαφέροντά σας, προκειμένου να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των διαγωνισμών ή των Newsletters και της Ιστοσελίδας εν γένει στα ενδιαφέροντά σας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγγραφή και τη διαχείριση του λογαριασμού σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας (Εμπορευόμενα και παραγωγή μας), τα Newsletters και την συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς που έχετε επιλέξει, για την απάντηση σε ερωτήσεις και σε σχόλιά σας, για να σας ειδοποιούμε σχετικά με ειδικές προσφορές ή τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για την εκτέλεση των Όρων χρήσης και εν γένει για την βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχονται.

Επιπλέον, αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, όπως υπηρεσίες κοινωνικών μέσων, μέσω της Ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη σας, τον κωδικό πρόσβασης και άλλες πληροφορίες που μπορεί να μας διατίθενται μέσω αυτών των υπηρεσιών.

Ενδέχεται μελλοντικά να έχετε την ευκαιρία να παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας τρίτων μέσω της Ιστοσελίδας μας. Οφείλετε να λάβετε την συγκατάθεση των τρίτων προσώπων πριν παράσχετε στα Ροδιακά Δίκτυα οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες άλλων προσώπων.

Εάν έχετε εγγραφεί ως μέλος της Ιστοσελίδας αυτής, μπορείτε οποτεδήποτε να προσθέτετε ή να ενημερώνετε τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει και να κλείνετε τον λογαριασμό σας οποτεδήποτε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην μας παράσχετε κάποια πληροφορία. Εντούτοις, εάν παραλείψετε να μας παράσχετε κάποιο από τα προαπαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα μας.

Εάν είστε εγγεγραμμένο μέλος μας, θα σας δίνεται η ευκαιρία να επιλέγετε, σε οποιοδήποτε από τα e- mails που σας στέλνουμε, να μην λαμβάνετε εφεξής διαφημιστικά από τα Ροδιακά Δίκτυα Εντούτοις θα διατηρούμε σε αυτήν την περίπτωση το δικαίωμα να σας αποστέλλουμε μηνύματα διαχειριστικής φύσεως ή πληροφοριακού χαρακτήρα που σχετίζονται με τον λογαριασμό μέλους σας.

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα:

  • Α) Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους τα δεδομένα σας αποστέλλονται και την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης.
  • Β) Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Γ) Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση των δικαιωμάτων των Ροδιακών Δικτύων ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.
  • Δ) Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
  • Ε) Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο website της εταιρείας μας (www.rodik.gr) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή έγγραφο αίτημα  στα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω ή υποβάλλοντας έγγραφη δήλωση σας. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς για τους σκοπούς αυτούς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Eάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) (www.dpa.gr)

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που μπορεί να αποθηκευθούν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, εφόσον το επιτρέπει το πρόγραμμα πλοήγησης που διαθέτετε.

‘Οταν επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα μας συλλέγονται αυτομάτως κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως στοιχεία επίσκεψης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ, λογισμικού περιήγησης στο διαδίκτυο και ιστοσελίδας αναφοράς. Η αυτόματη και προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών αυτών είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση της μετάδοσης στο ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνιών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τον τρόπο αυτό δεν φυλάσσονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από όσο απαιτείται για την μετάδοση και για την διαχείριση της κίνησης, ενώ κατά την διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης διατηρούνται οι εγγυήσεις του απορρήτου.

Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies από την Ιστοσελίδα αυτή με σκοπό να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε ως προηγούμενο επισκέπτη και να ανατρέχουμε σε τυχόν προτιμήσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της Ιστοσελίδας μας. Επίσης η χρήση των cookies θα μας βοηθήσει να μετράμε και να ερευνούμε την αποτελεσματικότητα των χαρακτηριστικών και των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας μας, ώστε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο και τη γενική εντύπωση της Ιστοσελίδας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Η επιλογή «Βοήθεια» της γραμμής εργαλείων των περισσοτέρων προγραμμάτων πλοήγησης μπορούν να σας ενημερώνουν για το πώς μπορείτε να εμποδίζετε το πρόγραμμα πλοήγησης από το να αποδέχεται νέα cookies, πώς να ενημερώνεσθε από το πρόγραμμα πλοήγησής σας όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie ή πώς να απενεργοποιείτε τα μη απαραίτητα είδη cookies. Λάβετε υπόψη ότι εάν αρνηθείτε να δέχεσθε cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποιες από τις δυνατότητες που παρέχει η παρούσα Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα αυτή μπορεί περαιτέρω να χρησιμοποιεί Web beacons (επίσης γνωστά ως pixel tags ή Web bugs), που είναι πολύ μικρά γραφικά με έναν μοναδικό κώδικα αναγνώρισης, παρόμοια σε λειτουργία με τα cookies, και τοποθετούνται στον κώδικα μιας ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να σας προβάλλουμε διαφημίσεις και για να σας στέλνουμε μηνύματα προώθησης που ταιριάζουν περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για αυτούς τους σκοπούς:

  • Αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών.
  • Περιορισμός διαφημιστικών προβολών.
  • Μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Προσδιορισμός αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών καναλιών μάρκετινγκ και επιβράβευση εξωτερικών ιστοσελίδων και συνεργατών που σας προώθησαν σε εμάς.

Επίσης, για να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο μας, τις διαφημίσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για παράδειγμα, πόσες φορές είδε ο επισκέπτης ένα συγκεκριμένο προϊόν και εάν επέλεξε να το κοινοποιήσει σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα Web beacons μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ενημερωθούμε για τον τρόπο κυκλοφορίας των επισκεπτών της Ιστοσελίδας από την μία σελίδα στην άλλη εντός των ιστοσελίδων μας, να αντιλαμβανόμαστε εάν έχετε μεταβεί στην Ιστοσελίδα από online διαφήμιση που εμφανίζεται σε άλλη ιστοσελίδα και να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της Ιστοσελίδας.

Επίσης μπορούμε να επιτρέπουμε στους παρόχους μας υπηρεσιών διαδικτύου να χρησιμοποιούν Web beacons ώστε να μας βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε ποια emails έχουν ανοιχθεί από τους παραλήπτες, καθώς και να καταγράφουμε τις ενέργειες που γίνονται στην Ιστοσελίδα μας.

Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να συλλέγουν στοιχεία επικοινωνίας σας ή άλλα προσωπικά στοιχεία σας που παρέχονται στην Ιστοσελίδα μας, ούτε μοιραζόμαστε με τρίτους προσωπικά σας στοιχεία που μας έχετε γνωστοποιήσει.

Εάν υφίστανται σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες, δεν εφαρμόζεται η παρούσα Πολιτική στις εξωτερικές αυτές ιστοσελίδες των τρίτων. Συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που περιέχονται στις ιστοσελίδες των τρίτων ώστε να λαμβάνετε γνώση των διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες αυτές σχετικά με την συλλογή, την χρήση, επεξεργασία και την γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών.

Αν και κανένας πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών σας, σας δηλώνουμε ότι εφαρμόζουμε κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές διαδικασίες ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών που μας παρέχετε. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση όταν μεταδίδουμε προσωπικές πληροφορίες μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας και θέτουμε τείχη προστασίας (firewalls) και συστήματα ανίχνευσης εισβολών που σκοπό έχουν να παρεμποδίζουν πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

Cookies

1./ Τι είναι τα cookies;
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ή σε άλλες συσκευές με δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο, όπως τα tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο της www.rodik.gr και www.rhodewnetwork.gr. Ένα Cookie περιλαμβάνει συνήθως το όνομα του Ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται το Cookie, τη «διάρκεια ζωής» του Cookie (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας μοναδικός και τυχαία παραγόμενος αριθμός.

2./ Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε cookies;
Στις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιούμε τα Cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη την χρήση του Ιστοτόπου ManiHome.gr και να προσαρμόσουμε καλύτερα τον Ιστότοπο και τα προϊόντα της www.rodik.gr στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, προκειμένου να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα cookies για να διενεργήσουμε στατιστικές επισκεψιμότητας και να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις ιστοσελίδες μας. Τα Cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να επιταχύνουμε τις μελλοντικές δραστηριότητες και την εμπειρία σας στον Ιστότοπο www.rodik.gr και www.rhodesnetworks.gr.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα Cookies για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον Ιστότοπό μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

3./ Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούμε;
Παρακάτω ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους Cookies που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο www.rodik.gr και www.rhodesnetworks.gr
καθώς και τον αντίστοιχο σκοπό και διάρκειά τους (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει κάθε cookie στην συσκευή σας).